Oddíly

1. oddíl – kmen starších skautů, roverů (od 15 let).

smíšený oddíl (mladší i starší chlapci a děvčata).

3. oddíl Krokodýli – chlapecký oddíl vodních vlčat a vodních skautů.

Oldskauti – klub kmene dospělých